Frézování komínů

Důvody pro provedení frézování komínů?
K frézování se přistupuje v případě, že stávající komín, nemá dostatečný průměr průduchu. Proces frézování je rovněž podstatně levnějším řešením, než je bourání stávajícího komínu. Úspora se pohybuje v rozmezí 25 - 40% nákladů na zbourání a stavbu nového komínu. Frézováním dochází ke zvětšení stávajícího komínového průduchu. Frézová hlavice, která je spuštěna do komína ubourává vnitřní zdivo na požadované parametry, aby bylo možné vyfrézovaný otvor opatřit komínovou vložkou. Vyfrézování komínu je relativně krátký (zpravidla několikahodinový) proces. Na rozdíl od vybourání komínu je prostor při frézování obyvatelný.

Co následuje po vyfrézování komínu?
Komín je osazen komínovou vložkou z materiálu, který odpovídá napojenému spotřebiči.

Je možné vyfrézovat všechny komíny?
Tento proces je možný provést u všech komínů, které jsou v odpovídajícím technickém stavu. Frézováním je možné „ubrat“ až třetinu stěny komínu. Pro frézování jsou vhodné zděné komíny. Frézovat je možné rovný i tzv. uhýbaný komín (tj. komín, jehož průřez není rovný). Rovněž je možné frézovat všechny průřezy, tj. kruhové, čtvercové i obdelníkové.

Jak se připravuje komín na frézování?
Před zahájením frézování se všechny stávající otvory (tj. vymetací a vybírací otvor, sopouch) uzavřou a utěsní a provede se kontrola komína po celé délce.

Jak probíhá frézování komínu?
Frézovací hlavice se spouští do komína shora. Frézuje se odspoda směrem nahoru. Vyfrézovaný materiál padá na dno komína, kde se přes vybírací otvor vybere. Je tedy třeba počítat s určitou prašností. Přesto tento proces nelze s prašností srovnávat s bouráním komínového zdiva. Rychlost frézování je závislá na materiálu, z kterého je komín postaven. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel apod.

Kominictví Michl
Němčice 9
280 02 Kolín
 
IČ: 73826421
DIČ: CZ7411240793
 
+420 724 812 996
kominictvi.michl@seznam.cz