Výchozí revize spalinových cest

Kdy se provádí revize spalinové cesty?

Revize se provádí v těchto přípdech:
- před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě,
- pokud dojde ke změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
- před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
- po komínovém požáru.

Kdo může provést revizi spalinové cesty?
Revizi spalinové provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem spalinových cest. O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3, nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Co obnáší provedení revize spalinové cesty?
Revize spalinové cesty se skládá z fyzické kontroly a ověření provozuschopnosti spalinové cesty.

Kominictví Michl
Němčice 9
280 02 Kolín
 
IČ: 73826421
DIČ: CZ7411240793
 
+420 724 812 996
kominictvi.michl@seznam.cz