Kovové komíny

V jakých případech se instalují kovové komíny?
V případě, že se při stavbě nového domu s komínem nepočítalo a později se majitelé rozhodli např. pro krbová kamna. Instalují se i tehdy, kdy se instaluje nový spotřebič a stávající komín se dispozičně nehodí.

Jaké jsou výhody kovových komínů?
Mezi výhody patří to, že jsou podstatně lehčí a lze je použít téměř všude. Další výhodou je, že
jsou flexibilnější a lze je použít i tam kde jsou například úhyby, které komíny s keramickou vložkou
neumožňují.

Mají kovové komíny nějaké omezení?
Nevýhodou, kterou nerezové komíny stejně jako komíny s keramickou vložkou mají, je menší
odolnost vůči vysokým teplotám. To znamená, že se nesmí napojit na spotřebič s výstupem vysoké teploty spalin (např. kamna „Petry“ apod.). Na kovový komín také nesmí být připojen spotřebič na obilí z důvodů poškození vlivem agresivních spalin.

Je možné kovový komín připojit ke všem typům spotřebiče?
Kovové stavebnicové komínové systémy jsou vhodné pro odvod spalin od všech typů spotřebičů paliv (s výjimkou výše uvedeným spotřebičem na obilí a kamen „Petry“).

Kominictví Michl
Němčice 9
280 02 Kolín
 
IČ: 73826421
DIČ: CZ7411240793
 
+420 724 812 996
kominictvi.michl@seznam.cz